interpretacija baštineradionice

Parkovni biseri Slavonije – edukativne aktivnosti

U sklopu projekta Parkovni biseri Slavonije održavaju se brojne edukativne aktivnosti. Edukacije su redom posvećene parkovima u Našicama i Valpovu, održivosti u njihovu korištenju i povećanju atraktivnosti tih parkova za posjetitelje.

Jedan od rezultata ciklusa radionica je i web stranica Moj park koja ih sve objedinjuje na pregledan način.

Više informacija pronađite na mojpark.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *